skip to Main Content
Cơ bản
4.000.000đ
 • Giao diện theo mẫu
 • Website đầy đủ tính năng cơ bản, bán hàng.
 • Thời gian hoàn thành từ 2-5 ngày
 • Tặng tên miền miễn phí (.com, .net)
 • Dung lượng lưu trữ 1GB
 • Băng thông KGH
 • Seo cơ bản
 • Tích hợp live chat
 • Chuẩn Responsive trên mọi thiết bị
 • Bảo mật ssl miễn phí
 • Bảo hành suốt thời gian sử dụng
Nâng cao
6.000.000đ
 • Giao diện theo mẫu
 • Website giới thiệu công ty, bán hàng cơ bản
 • Thời gian hoàn thành từ 3-7 ngày
 • Tặng tên miền miễn phí (.com, .net)
 • Dung lượng lưu trữ 5GB
 • Băng thông không giới hạn
 • Seo nâng cao
 • Tích hợp live chat
 • Chuẩn Responsive trên mọi thiết bị
 • Bảo mật ssl miễn phí
 • Bảo hành suốt thời gian sử dụng
Doanh nghiệp
9.000.000đ
 • Giao diện theo yêu cầu
 • Website công ty, bán hàng nâng cao
 • Thời gian hoàn thành từ 1-2 tuần
 • Tặng tên miền miễn phí (.com, .net)
 • Dung lượng lưu trữ không giới hạn
 • Băng thông không giới hạn
 • Thiết kế chuẩn seo
 • Tích hợp live chat
 • Chuẩn Responsive trên mọi thiết bị
 • Bảo mật ssl miễn phí
 • Bảo hành suốt thời gian sử dụng
Chuyên nghiệp
12.000.000đ +
 • Thiết kế chuyên nghiệp
 • Chức năng nâng cao, thương mại điện tử
 • Thời gian hoàn thành từ 2-4 tuần
 • Tặng tên miền miễn phí (.com, .net)
 • Dung lượng lưu trữ không giới hạn
 • Băng thông không giới hạn
 • Thiết kế chuẩn seo
 • Tích hợp live chat
 • Chuẩn Responsive trên mọi thiết bị
 • Bảo mật ssl miễn phí
 • Bảo hành suốt thời gian sử dụng
Back To Top